Офсет хэвлэл

Офсет хэвлэл. Богино хугацаанд, их тоогоор, хямд зардлаар, чанартай хэвлэх боломжтой офсет хэвлэл бол бусад хэвлэлүүдтэй харьцуулбал шалгарсан технологи юм.

Leave a reply