UV хэвлэл

Материал дээр хэвлэсэн хэвлэл нь хурууний өндгөнд мэдрэгдэх товгор гадаргууг үүсгэдэг нь бодит мэт харагдуулдаг. Энэхүү шинэ технологи нь олон улсын өргөн хэвлэлийн брэнд маркетинг сурталчилгаанд их эрэлттэй хэрэглэгдэх болсон